GÜNCEL YAZI
recent

ASTANA KAZAKİSTAN GEZİLECEK YERLER

Kazaklarla ilk tanıştığınızda boy ve soyunuz sorulur. Aynı soydan gelirseniz, “akrabayız”, “ablam” ya da “kardeşim” denmeye başlanır. Her Kazak erkek, kendi boy ve soyunu, ayrıca yedi atasının isimlerini bilmelidir. Kızların ise boy ve soyunu bilmek yeterlidir. Gezidokya Gezgini Malik Yavaş bizleri bu yazısında Kazakistan'ın başkenti Astana'ya götürüyor.

Astana, Kazakistan
Astana, Kazakistan
Bu şehrin adı daha önce Tselinograd iken, başkent olunca, Astana olmuş. Kazakça'da başkent anlamına geliyor Astana. Sovyetler döneminin sonunda ayrılma sürecine kadar, başkent Almaata (Almaty) iken, söylenti o ki, Turgut Özal'ın Kazakistan'a yaptığı bir gezi sırasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e, başkentin daha orta bir yere taşınma önerisinin ardından, başkent Astana olmuş. Benim ilk gittiğim dönemde nüfus 350.000 civarında iken, başkent oluşundan sonra 700.000 i geçmiş durumdadır. Demek ki ben sonradan gelen 350.000 Astana'lıdan daha eski Astana'lıyım. Astana benim bir yabancı bir ülkede en fazla yaşadığım kent. Bu nedenle bu kente karşı ayrı bir sempatim var.


Burada sözü Kazak kızı tercümanım Saule Bupegaliyeva'ya bırakayım öncelikle ;
" Kazakistan, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan oldukça genç bir ülke sayılır. 16 Aralık 1991 tarihinde Kazakistan’ın Yüksek Konseyi “Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve devlet egemenliği hakkında” yasası’nı onaylamıştır. Kazakistan’ın bağımsızlığı ilan edildiği tarihten itibaren Kazaklar milli bir bayram olan Bağımsızlık Gününü kutlamaya başladılar. Bu sene de Kazakistan'lılar, Kazakistan'ın bağımsızlığının 22. yılını kutlayacaklardır. Bağımsız devlet olarak bu 22 sene içinde Kazakistan ekonomik ve siyasi alanlarda büyük başarılar gösterdi. Kazakistan'lıların yaşam şartları Sovyetik dönemine göre daha iyi oldu. Sık sık 40-60 yaşında olan insanların şu sözleri duyulabilir: “Biz böyle şeyleri rüyada bile görmedik”, “Bizim için bunlar lüks sayılır, biz bir ekmek ve çay ile idare ediyorduk”, vs. Ben de 10 sene önceki ve şu anki yaşamımızın şartları arasındaki büyük farkları görüyorum. Bunların birisi mesela, Kazakistan'lılar eskiden ülke dışına tatile fazla çıkmadılar, maddi durumundan dolayı imkansızdı. Yaklaşık on sene önce çok az sayıda Türkiye ve Mısır gibi ülkelere tatile gitmeye başladılar (bu ülkelere turlar en ucuz bizde). 

Ama bugünlerde Avrupa ve egzotik ülkelerde tatil yapan Kazakistan'lıların sayısı gittikçe artıyor. Bu fark insanların maddi koşullarının iyileşmesinin, aynı zamanda da ülkenin gelişmesinin göstergesi olarak kabul edilebilir. Ve bu kısa süre içinde baya büyük bir artış. Böyle giderse, torunlarımızın ne parlak bir geleceği olacak ))) Tabii ki, Kazakistan’da eksikler çok, bunlara da zaman lazım, ama en önemlisi olan Cumhurbaşkanımızın doğru bir kalkınma politikasını sürdürmesidir."
Sovyetler'den ayrılış sürecinden beri ülkeyi yöneten, Nursultan Nazarbayev. Her girdiği seçimi büyük farkla kazanan kişi o.
Yine Saule'yi dinleyelim;
" Kazakistan’da 100’den fazla millet oturmaktadır. Bütün etnik grupların üyeleri barış ve uyum içinde yaşamaktadırlar. Ayrıca 1 Mayıs tarihinde resmi ulusal bayram olarak kabul edilen Kazakistan Halklar Birliği Bayramı olarak kutlanır. Doğal olarak, burada karışık nikâhlar yaygındır."

"Devlet dili olarak kazak dili ilan olunmuştur, Rus dili ise resmi dil statüsüne sahip olup uluslararası dil olarak kullanılmaktadır. Şu anda Rus dilinin sahip olduğu statüsünün kaldırılması ile ilgili konu görüşülmektedir. Artık kreşlerde, okullarda, yüksek okullarda eğitim kısmen olarak Kazak'ça verilmektedir. Devlet makamlarında belgeleme işlemleri devlet dilinde yapılmaya başlamış, belgeler Kazak'çaya çevrilmektedir. Kazakistan halkı böyle bir reformun gerekli olduğunu anlamaktadır. Elbette her köşede Kazak'ça konuşulması için zamana ihtiyaç var. Çok uluslu halk Kazak'çayı öğrenmeye başladı. Zorluk çekenler ise başka ülkelere göç ediyorlar. "

" Kazak'lar 3 cüze ayrılmaktadır. Cüz (Yüz) Kazakça'da “birlik” anlamına gelir. Cüz, aile reisine yani babasına göre belirtilir. Hanlık döneminde Kazak halkı “ulu (büyük) cüz”, “orta cüz” ve “küçük cüz” olarak üçe bölünmüştür. Her cüz bir çok boy ve soya ayrılmaktadır. "

" Her cüzün kendi tarihsel alanı, toprağı var. Böylece, Ulu (Büyük) Cüzün toprakları Yedisu(Yedinehir) bölgesi ve Güney Kazakistan bölgesi, Orta cüz'ün – Orta, Doğu ve Kuzey Kazakistan bölgeleri, Küçük Cüzün — Batı Kazakistan bölgesidir. Eskiden bir cüze dahil olan Kazak kabileleri birbirlerine akraba ve hatta ortak bir atanın torunları olarak sayılmıştı. Şimdi de aynı görünüş var, ama çoğunlukla soy için geçerlidir. Bugünlerde de bazen Kazak'larla ilk tanıştığımda boy ve soyum sorulur. Aynı soydan gelirsek, “akrabayız”, “ablam” ya da “kardeşim” denmeye başlıyordu. Her Kazak erkek, kendi boy ve soyunu, ayrıca yedi atasının isimlerini bilmelidir. Kızların ise boy ve soyunu bilmek yeterlidir."

" Tabii ki bu zamanlarda Kazak halkının böyle açık bir ayırması yoktur, hanlık dönemindeki gibi. Ama yine de her aile “cüz” geleneğini yaşatıyor, özellikle yaşlı aile üyeleri."

" Bizim ailemiz Orta cüze dahildir. Orta Cüz, Argın, Nayman, Kıpçak, Kerey, Kongrat gibi büyük boylardan türemiştir. Boyum Kerey (Керей), onun içinde de soyum Siban (Сибан). Rahmetli dedemin yazılarının ve babamla amcalarımın araştırmalarının sayesinde daha geniş aile soyağacımı oluşturabildik.

Saule Bupegaliyeva'nın soy ağacı
Saule Bupegaliyeva'nın soy ağacı

" İsimleri kalın çerçeve içine alan erkeklerimiz öldüler, diğer kalanlar sağ. En üstte boş bir çerçeve görebilirsiniz, bu da bizim en küçük erkek akrabamızın yeridir. Kesin ismini henüz öğrenemedik, ancak oğlanın doğduğunu biliyoruz. Öz ailemden söz etsek, babamın adı Boranbay (Боранбай), 2 oğlu var, yani abim Kadırjan (Кадыржан) ve kardeşim Daniyar (Данияр). Gördüğünüz gibi aile soyağacında kızların isimleri yazılmıyor. Yani ismimi bulamazsınız ))
Kazakların mezar taşı üzerinde soyadı ve isim altında boy ve soy adı yazılması gereklidir. "

astana kazakistan
Astana Kazakistan

Artık söz bana geçsin burada;
Astana Kazakistan
Astana Kazakistan

Kazakistan'a 2003 yılında iş yapmak amacıyla gitmiştim. Orada firma kurarak 2007 yılı dünya ekonomik krizinin, Kazakistan'ı çok etkilemesine kadar faaliyetimi sürdürdüm. Daha sonra çeşitli zamanlarda gidip gelmeye devam ettim. Bulunduğum süreler içinde tanıdığım Astana'yı sizlere anlatmak istiyorum.

Astana, koskocaman bir bozkırın ortasında kurulmuş olan bir şehir. Eskiden bu şehre " BÜYÜK KÖY" derlermiş. Çoğunluk tek katlı köy evleri ve az sayıda Rus mimarisindeki binalardan oluşan bir şehir. Eski bakımsız apartmanların merdivenlerinden çıkarken hep burnunuza gelen o ağır kokusu.

Astana Kazakistan
Astana Kazakistan
Ancak, Kazakistan ve özellikle Astana hızla çağdaş bir kent olarak kuruluyor. Önlerine hedef olarak 2030 yılını koymuşlar. Eminim bu yıla gelindiğinde dünyanın en modern şehirlerinden biri olacak Astana. Zaten bu yolda hızla yol alıyorlar. Arkadaşım Hakkı Paşolar buraya geldiğinde " Ne burası böyle, aynı uzay şehri " demişti

SOSYAL YAŞAM Bu konuda farklı değerlendirilmeler yapılsa da, nüfus yapısı çoğunluğu kadınlardan oluşan bir demografik bir yapı. Biz de "Kazak erkek" tanımı vardır ya kıymetli manasında, tabii ki az sayıda erkek orada kıymetli oluyor.

Hayatın her alanında çalışanların çoğunluğu kadın. Yolda giderken asfalt çalışmasında , inşaatta çalışan sıvacı, duvarcı, tesisatçı kadınları görüsünüz. Hele marketlerde, dükkanlarda çalışan erkek görmek neredeyse imkansızdır. Gece yarısı yolda buz kıran ( daha ilerde hava durumu konusunda buna değineceğim), çöp toplayan, parklarda çalışan çoğunlukla kadınlardır. Yani hayatın yükünü büyük çoğunlukla kadınlar taşıyor burada. Kazakistan'da erkek olmak büyük ayrıcalık.


Kazak Kadını
Kazak Kadını,Astana Kazakistan
Buraya ilk gittiğim dönemlerde çalışanların ücretleri çok düşüktü, şimdi giderek ücretler iyi bir duruma geldiğini söyleyebilirim. O az ücret alınan dönemde bile kadınlar aldıkları o az ücreti tamamen giyimlerine harcamakta hiç bir sakınca görmez, nasılsa yiyecek bir şeyler buluruz diye bakarlardı. Geçen zaman sürecinde artan ücretlerle birlikte, gerek giyim kuşam, gerek yaşam tarzları oldukça yükseldi Kazakistan vatandaşlarının.
Doğum günleri Kazaklar için belki de en önemli olay. En azından yakın arkadaş çevresiyle de olsa mutlaka iyi bir yerde kutlama yapmaları gerekir. Belki 1-2 aylık maaşını o gece için harcayabilirler. Ayrıca dikkatimi çeken bir olay da , ölen insanları öldüğü günde değil, doğduğu günde anıyorlar yemekli ve içkili bir toplantıyla.

Kazakistan'da nüfusun % 62 sini Kazak'lar, %25 ini Rus'lar, diğer kalan bölümünü ise Ukrayna'lılar, Alman'lar, Özbek'ler, Tatar'lar, Uygur'lar ve diğer farklı milliyetten insanlardan oluşuyor.

Astana'ya ilk gittiğim dönemde merkez pazar (ortalık pazar) a yakın küçük bir cami vardı. Spvyet döneminde, Astana'ya her dinden vatandaşlar için birer ibadethane yapmışlar ama sembolik ölçülerde. Orada bulunduğum dönemde Bahreyn'in finansmanıyla büyük ölçülerde bir cami inşa edildi. Bir diğeri de son dönemlerde inşası tamamlanan ikinci büyük cami oldu.

Astana, Kazakistan
Astana, Kazakistan
Bu nüfus yapısına uygun olarak, Ortadoks, Katolik kiliseleri ve Musevi havraları gibi ibadethaneler var ancak sayısı oldukça az

Burada önemli bir şeyi de paylaşmak istiyorum, özellikle Türkiye'deki Turancı'larla. Bulunduğum süre içerisinde, Turan fikrine ilgi duyan sadece bir Kazak avukat ile tanıştım. Anadolu Türk'leriyle bir olup kurtarılmayı beklemiyorlar. Üstelik Türk'leri de sevdikleri pek söylenemez.

Astana, Kazakistan
Astana, Kazakistan
Astana tam bir karasal iklimin yaşandığı, yazları +17 -+ 20 kışları ise - 40 veya daha fazla soğukların yaşandığı bir şehir. Kışın orada bulunduğum dönemlerde soğuktan oldukça sıkıntı çektiğimi söylemem lazım. Yağan kar soğuktan buza dönüşüyor daha doğrusu buz yağıyor demek daha doğru olur.Tüm gece sabaha kadar ellerindeki demirlerle buz kıran insanları görürsünüz sokakta. Gece gündüz demeden kar temizleyen araçlar faaliyettedir. Böyle yapılmasa metrelerce yükselecek buz kütlesi, kenti yaşanamaz duruma getirir.
Astana, Kazakistan
Astana, Kazakistan
Astana'nın ortasından bir nehir geçer adı İşim ( Esil) nehridir, bu nehir kışları donar ve üzerinde gençler otomobil yarışı yaparlar. Bu nehir kenti ikiye böler. Çok kısa bir sürede nehrin karşı kıyısında yeni güzel idari binalar, kafe ve restoranlar, mağazalar, eğlence ve alışveriş merkezleri, iş merkezleri ve konutlar inşa edilmiştir. Böylece, nehrin sol kıyısına “Yeni şehir” ve sağ kıyısına “Eski şehir” ad verilmiştir.


YİYECEK -İÇECEK

Yine Saule'yi dinleyelim.
"Kazaklar misafirperver insanlardır. Akrabaları ve arkadaşları eve ya da kafe ve restoranlara yemeğe davet ederek herhangi bir iyi vesileyle topluyorlar. Üstelik, illa resmi devlet bir bayramı olması şart değil, kutlama sebebi farklı olabilir: doğum günü, oğlun askerden dönüşü, çocuğun birinci sınıfa, yani okula başlaması, evlilik yıldönümü, vs. Böyle özel günlerde misafirlere Kazak ana milli yemeği “Beş parmak” ikram edilir. “Beş parmak” el ile yendiği için böyle bir ad almıştır. En lezzetli “Beş parmak” at etinden yapılır, ama bugünlerde at eti çok pahalı olduğu için dana, sığır ve koyun eti de kullanılır. “Beş parmak” için et özenle seçilmektedir. Çünkü kime hangi etli kemik verilecek çok önemli bir adettir. Ev yapımı “Şujık” (sucuk) da böyle ziyafetlerde yenmesi mümkündür. Genelde Kazak mutfağı etli ve hamurlu yemeklerden oluşuyor. Hazırlanması çok zaman gerektirir ve gerçekten çok uğraştırıcı bir iştir. Örneğin, “Beş parmak” hazırlanması için en az üç saat gerek. Sanırım, bu nedenle toplu yemek yerlerinde kazak mutfağı yemeklerini tatmak zordur. Ama bazı yerlerde birkaç saat önce masa rezervasyonunu yaptığınızda kazak mutfağı yemekleri için de sipariş verebilirsiniz. "

Kazak Yemeği Şaşlık
Kazak Yemeği Şaşlık

Söz yine bende ;

Kazak mutfağı geniş bir mutfak değil. En önemli yiyecekleri "BEŞ PARMAK" ve "ŞAŞLIK" . Coğrafi yapı nedeniyle birçok sebzeyi orada görmek mümkün değil. Görebileceğiniz sebzeler de ülkenin güneyinden veya Özbekistan'dan geliyor. Zaten sebze ile araları pek yok olmazsa olmazları et.

Kazak Yemeği ŞAŞLIK
Kazak Yemeği ŞAŞLIK

Beş Parmak adındaki yiyecek, etin kaynatılması daha sonra içine bildiğimiz yufkanın atılması ile yapılıyor, Pişince de yufka en alta, etler onun üstüne, onun üzerine de soğan konularak servis ediliyor. Şaşlık ise bizim bildiğimiz şiş kebap. Lagman, Mantı, pilav (özellikle Özbek pilavı ) denenmesi gereken lezzetli yiyeceklerden.
Özbek Yemeği

Rus restaurantında daha farklı onlara özgü yemekler bulmak mümkün. Rus mutfağı, Kazak mutfağına göre daha zengin. Kentte ayrıca, Azeri, Özbek, Çin, İtalyan, Gürcü restoantları da var. Buralarda da lezzetli yiyecekleri tatmanız mümkün ama fiyatlar oldukça yüksek.
kazakistan kımız
Kazakistan denince içki olarak akla "KIMIZ" geliyor
Kazakistan denince içki olarak akla "KIMIZ" geliyor tabii ki ancak çok yoğun kullanıldığını söylemek mümkün değil. Ama giderseniz bir denemekte fayda var. Kımız bildiğiniz gibi kısrak sütünden elde ediliyor.

Sovyet döneminde Rus kültüründen oldukça fazla etkilenmiş Kazak'lar. Rus'ların ünlü içkisi Vodka, Kazakların da en çok tükettikleri içki denebilir. Yalnız genç nesilde bu tercih biraya yönelmiş durumda. Kadınlar daha çok kanyak içmeyi seviyorlar.

kazakistan vodka
Rusların ünlü içkisi Vodka, Kazakların da en çok tükettikleri içki denebilir
Kazak vatandaşlarının çoğunluğu eğlenceden uzak kalmıyorlar. Özellikle bayramların sayısının çok fazla olması nedeniyle tatilleri çok fazla. Bu nedenle eğlenmek için oldukça bol zaman da buluyorlar. Kafelerde kızlı erkekli, kız kıza oturanların çokluğu dikkati çekiyor. Her yaştan insan aynı ortamda eğleniyor, görüntü bize göre daha modern. 

Kazaklar, Müslüman olmalarına karşın, muhafazakar yapıda insanlar değiller. Din baskısı diye bir şey hissetmiyorsunuz. Son dönemlerde bazı müslüman misyonerlerin faaliyeti nedeniyle bazı Kazak kadınların başlarını örtmesi dikkati çekiyor.Yemeklerde dost (Tost) söylemek çok geleneksel. Her kadeh kaldırılışında törensel bir hava var, bir kişi o günün anlamına ilişkin bir konuşma yapıyor ve herkes birden içiyor kadehte ne varsa.

nevruz kazakistan
Nevruz bayramı kazaklar için çok önemli
Nevruz bayramı kazaklar için çok önemli. Yani yeni yılın başlangıcı olarak kabul ediliyor ve coşkuyla kutlanıyor. Bir Nevruz bayramında Kazak bir ailenin evine davet edildim ve o kutlamayı birlikte yaptık, şarkılarla, danslarla.. Tabii ki bugünün olmazsa olmazı beşparmak ve vodka.
Nevruz çadırı Kazak kızı ve ben

ASTANA KAZAKİSTAN GEZİLECEK YERLER
Baiterek, Astana, Kazakistan
Baiterek, Astana, Kazakistan

Kentin simgesi durumunda olan Baiterek. 105 m. yüksekliğinde olan bu anıt kuleden şehri panoramik olarak izlemeniz mümkün.
Han Çadırı (Khan Shadyr), Astana
Han Çadırı (Khan Shadyr), Astana, Kazakistan

Han Çadırı (Khan Shadyr), Türk mimar ve müteahhitlerince yapılmış olan bir alışveriş ve eğlence merkezi. Bu çadır aynı zamanda dünyanın en büyük çadırı ünvanını da taşıyor.
Atameken Kazakistan Haritası açık hava müzesi
Atameken Kazakistan Haritası açık hava müzesi

Astana’da “Atameken” Kazakistan Haritası” adlı açık hava müzesi vardır. Burada Kazakistan’ın on dört eyaletinin ve Astana ile Almati şehirlerinin ana yapılarının minyatür şeklinde yapılmış maketleri sergilenmektedir. Ayrıca diğer ülkelerin ünlü yapılarını da görebileceksiniz. Alanı oldukça büyük, tüm sergilenen malları görmek için en az iki saat gerektir. Gerçekten bütün Kazakistan’ı bir günde gezmişsin gibi bir duygu yaratıyor müze gezisi. “Kazakistan Haritası” Mayıs ve Ekim ayları arasında açıktır.

Astana’da Akmola filarmonisi, Bölgesel etnografi ve tarih müzesi, Güzel sanatlar müzesi, Milli opera ve bale tiyatrosu, Kazak müzik ve drama tiyatrosu, Rus drama tiyatrosu, Cumhurbaşkanın Kültür Merkezi müzesi de görülmeye değer tesislerdir.

Kazakistan Cumhuriyeti Kültür merkezi Müzesi
Kazakistan Cumhuriyeti Kültür merkezi Müzesi
Kazakistan Cumhuriyeti Kültür merkezi Müzesi, arkeolojik, etnografik bir müze. Müzede Kazakistan tarihi, savaş giysileri, atçılık ekipmanları, takılar, kitaplar ve resimler sergileniyor.
Duman, dev akvaryum, Astana
Duman eğlence merkezin dev akvaryum, Astana

“Duman” adlı eğlence merkezinde dev akvaryum dikkati çekiyor. Burada ilginç bir deniz gösterisi izleyebilirsiniz, bir sürü balık çeşitleri ve deniz canlılarını, köpek balıklarını görebilirsiniz. Ayrıca çocuklar için oluşturulan eğlence alanları oldukça güzel.

Astana Yeni Havalimanı
Astana Yeni Havalimanı

Bundan 5 yıl öncesine kadar Astana'ya ulaşmak ciddi bir sorundu. Ama artık yeni hava limanıyla birlikte, artan uçak seferleriyle, her yerden ulaşmak çok daha kolay. Bir çok hava ulaşım firmasının seferleri var buraya.

astana kazakistan

Size bir de kazak müziği örneği paylaşayım , umarım hoşunuza gidecektir. Müzik aletinin adı, Dombra ve iki telli bir saz.

http://www.youtube.com/watch?v=NkznFX2ycRI


DİKKAT

1- Astana'ya gitmeyi düşünürseniz, yaz aylarını tercih etmelisiniz.
2- Kalmak için çeşitli seçenekler mevcut, isterseniz bir oteli yada günlük kiralık evleri tercih edebilirsiniz.
3- Astana genelde pahalı bir şehir.
4- Güvenliği özellikle yabancılar için pek iyi olmayan bir şehir. Gece yalnız başınıza sokaklarda dolaşmayınız, gideceğiniz yere bir araç ile gidiniz.
5- Para birimleri tenge, bizim liranın yaklaşık, 1/100 ü kadar. Tenge Kazak'ça para demek.
6- Kazakistan Türk'lere bir ay için vize uygulamıyor. Ancak gıcık bir görevliye denk gelirseniz uğraşabilirsiniz her şeye rağmen. Bir de mutlaka yabancılar polisine gidip registre olmak gerekiyor, yoksa çıkışta sıkıntı yaşarsınız.

Almata yazımı okumak için tıklayınız
İYİ SEYAHATLER

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.

Merhaba!

Gezidokya Gezi Rehberimizde Yazar Olmak İster misin ?

Gezi yazılarını, görsellerini info@gezidokya.com mail adresine gönder, Misafir Gezgin Ol !

×