GÜNCEL YAZI
recent

KAPADOKYA'NIN 400 KİLİSESİ

Türkiye'nin peribacaları ile ünlü, Dünyanın önemli kültür merkezlerinde olan Kapadokya’da 200’e yakın yer altı şehri, 400 kilise ve şapel, 92 sit alanı adası içinde korunuyor ve Hristiyan aleminin dolayısıyla da turistlerin ilgisini çekiyor. 
For English Press This Link To Enter

Çavuşin Kilisesi / Avanos Çavuşin Köyü
Çavuşin Kilisesi / Avanos Çavuşin Köyü

Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2010 yılında vermiş olduğu bilgilere göre, Kapadokya bölgesinde yaklaşık 400 kilise ve şapel, geçmişte ibadet ve barınma merkezi olarak kullanıldığı bilinen 200'e yakın yeraltı şehri bulunuyor. Kilise ve şapeller ile yer altı şehirlerinin birçoğu, Kapadokya Kültür Envanteri kapsamında 71 Arkeolojik, 12 Kentsel, 9 Doğal olmak üzere 92 sit alanı içinde koruma altında bulunuyor.


Kapadokya Kiliseleri - Cappadocia 400 church
Kapadokya Kiliseleri - Cappadocia 400 church

Özellikle ilk Hristiyanlar tarafından sığınmak için kullanılan mekanlarda Bizans sanatının önemli kilise örnekleri yer alıyor. Bu mekanlarda bulunan freskler post-ikonoklast dönemin çok önemli örnekleridir. MS 4.yüzyılda bölgede Kayseri’den Aziz Basil’in talimatıyla küçük topluluklar oluşmaya başlamış ve bu kayalara evler oyulmuştur. MS 725-842 yılları arasındaki ikonoklast döneminde bölgedeki kutsal mekanların süslenmesi asgari ölçekte tutulmuş, genellikle sadece haç imgesi kullanılmış. Bu dönemden sonra kayalara yeni kiliseler oyulmuş ve kutsal mekanlar renkli fresklerle süslenmeye başlamıştır. Gezidokya’nın bu yazısında ziyarete ve ayine açık olan kiliseler ele alınarak (ibadete açık olan iki kilise vardır) bunlar okuyucularımız için kaleme alındı.

AVANOS KİLİSELERİ

DEREYAMANLI KİLİSESİ (Ayinlere Açıktır)

Avanos'ta bulunan 2'nci yüzyıldan kalma son derece önem arz eden en eski kiliselerin içinde ayin yapılan tek kilisedir. Avanos Belediyesinin himayesindedir. Kapadokya Bölgesinde turist gruplarının rehberleri aracılığı ile Belediyeye başvurarak istedikleri zaman ayin yapabildiği tek kilisedir. Vatikan'dan gelen temsilcilerin de bulunduğu bir törenle ibadete açılarak bölgeye gelen dini grupların hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Katolik aleminin ruhani lideri Papa 2'nci Jean Paul'de Kapadokya'da ve özellikle Avanos'ta Dereyamanlı kilisesinde ayin yapmaktan büyük mutluluk ve huzur duyduğunu söylenmiştir. Hristiyanlığın ilk kilise örneklerinden olan Dereyamanlı Kilisesinde Hristiyanlığın ilk zamanlarında olduğu gibi fresksiz ve kabartma haç ve kaya oyma yöntemleri ile dizayn edilmiştir. Kiliselerde bu özellik ne zamana tarihlendiğini belirlemenin en kolay yoludur. MS 842 yılına kadar kiliselerde fresk kullanılmamış ve süsleme asgari ölçüde tutulmuştur. 842 yılından sonraki kiliselerde renkli freskler ve boyalı süslemeler yapılmaya başlanmıştır. Avanos şehir merkezine 1.5 km mesafede bulunan kilise araç ile 5 yürüme ile 20 dk’lık bir ulaşım imkanına sahiptir.
Dereyamanlı Kilisesi / Avanos
Dereyamanlı Kilisesi / Avanos
ÇAVUŞİN KİLİSESİ

Kilise Avanos-Göreme yolu üzerindedir 5. yüzyılda yapıldığı söylense de kilise içinde resimli ve freskli süslemeler 8 yüzyıl da yapıldığı düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Göreme'ye 2 km uzaklıktadır. Müze Kart ile ücretsiz girilmektedir. Çavuşin kilisesi üç apsisli ve tek nefli. Yan taraflarda oturma bölümleri var ve sağ ve sol apsislerin önünde vaftiz taşları bulunuyor. Kilisenin duvarları Hristiyanlık tarihinde gelişmiş önemli olayların anlatıldığı sahneler ve önemli kişilerin resimleri ile süslenmiş.

Bilindiği kadarıyla kiliselerin boyanmasında üç farklı teknik kullanılıyor. Çavuşin kilisesi diğerlerine göre daha eski teknikle boyandığı için yer yer kayanın aşınmasına bağlı tahribata uğramış. Özellikle ortadaki büyük apsisin iç kısmında hiç desen kalmamış ama yine de kilisenin geneli insan tahribatından korunmuş ve resimler hala capcanlı.

Yapay ışık boyaya zarar verdiği için bölgedeki tüm kiliselerde olduğu gibi burada da fotoğraf çekerken flaş kullanmak yasak. Aynı nedenle kilisenin içinde özel ışıklandırma olmadığı için fotoğrafları kapıdan gelen ışığın yardımı ile biraz zorlanarak çektim. Yukarıdaki fotoğrafta kilisenin tavan süslemesinden bir detay görüyorsunuz. Çavuşin kilisesi bölgedeki diğer birçok kilisenin aksine yüksek bir tavana sahip.

Duvarlarında Hristiyanlık tarihi için önemli olayların anlatıldığı sahneler bulunmakta. Hz. İsa'nın mahkum edilmesi, çarmıha gidişi, çarmıha gerilmesi ve ölüm sahneleri resmedilmiş. Tabii bizim inancımıza göre Hz. İsa çarmıhta işkence edilerek ölmemiştir ancak Hz. İsa'nın çarmıhta ölmesi ve üç gün sonra yeniden diriltilmesi Hristiyanlığın temelini oluşturan önemli bir inançtır. 

Hz. İsa'nın Kudüs'e girişi. Bölgedeki kiliselerin birçoğunda bu sahneyi farklı şekillerde görebilmek mümkün.
Çavuşin Kilisesi / Avanos Çavuşin Köyü
Çavuşin Kilisesi / Avanos Çavuşin Köyü

DERİNKUYU KİLİSELERİ

AZİZ THEODOROS TRİON KİLİSESİ (Üzümlü Kilisesi) (Belirli zamanlarda ayin yapılmaktadır)

Bölgenin önemli Rum yerleşimlerinden biri olan 19. yüzyıla ait üzümlü Kilise olarak da bilinen, çan kulesi de bulunan Aziz Theodoros Trion Kilisesi, Ayastefanos Antlaşması gereği Osmanlılar tarafından savaş tazminatı karşılığı olarak Sultan Abdulmecid döneminde yapıldı.

Kilisenin Yunanca kitabesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Agios Theodoros Trion'un bu çok kutsal kilisesi, İmparator Sultan Abdülmecid Han zamanında, onun yüksek iradesi ile Aziz İkonion (metropoliti) Neofitos Efendi'nin teşviki ile ve burada (Malakopi) ikamet eden Hristiyanların bağışları ile Haldiaslı baş mimar Kiriako Papadopoulos Efendi'nin zahmetleriyle inşa edilmiştir.

Agios Theodoros'a ithaf edilmiş ve kutsanarak açılmıştır. Ki onun (Agios Theodoros) vasıtalarıyla Allah bu memleketi bütün tehlikelerden korusun. âmin. Sene 1858 Mayıs 15..."

özellikle yabancı turistlerin daha çok ilgisini çeken Aziz Theodoros Trion Kilisesi, sadece mimari açıdan değil, aynı zamanda, mimari plastik bezemelerinin zenginliği, anıtsal duvar resimlerindeki yüksek kalite ile de dikkat çekiyor.

Kilisenin yapılışında Selçuklu mimarisinden etkilendiği belirtiliyor.
derinkuyu AZİZ THEODOROS TRİON KİLİSESİ
AZİZ THEODOROS TRİON KİLİSESİ (Üzümlü Kilisesi) Derinkuyu (Belirli zamanlarda ayin yapılmaktadır)
Üzümlü Kilise, her yıl Mayıs ayında Fener Rum Patriği Bartemelos'un da katıldığı bahar ayinine ev sahipliği yapıyor.

GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİNDEKİ KİLİSELER

RAHİBELER MANASTIRI

Açık Hava Müzesi'nin girişinin solunda yer alan 6-7 katlı kaya kütlesi 'Rahibeler Manastırı' olarak bilinir. Bu manastırın 1. katındaki yemekhanesi, mutfağı, birkaç odası; 2. katındaki yıkık şapeli gezilebilir durumdadır. 3. kattaki -bir tünelle ulaşılan- kilisesi çapraz kubbeli, dört sütunlu üç apsislidir. Ana apsisteki templona Göreme'deki diğer kiliselerde pek rastlanmaz. Kilise'de doğrudan kaya üzerine yapılan İsa freskinin yanında kırmızı bezemeler görülür. Manastırda katlar arası bağlantılar tünellerle sağlanmıştır. Tehlike anında tünelleri kapatmak üzere yeraltı şehirlerinde olduğu gibi' Sürgü taşları kullanılmıştır.
Rahipler Manastırı Göreme
Rahipler Manastırı Göreme
Sağdaki Rahipler Manastırı'nda ise erozyon nedeniyle katlar arasındaki geçitler kapandığından sadece giriş katındaki birkaç oda görülebilir.

AZİZ BASİL ŞAPELİ

Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişindedir. Sütunlarla ayrılan nartekste mezar çukurları bulunmaktadır. Şapelin nefi enine beşik tonozlu, dikdörtgen planlı ve üç apsislidir. Dikdörtgen nefin sol uzun yüzünde biri büyük, ikisi küçük, üç apsis bulunmaktadır. Kilise 11.yüzyıla tarihlenmektedir.
Aziz Basel Şapeli Göreme
Aziz Basel Şapeli Göreme
Sahneler: Ana apsiste İsa portresi, ön yüzünce Meryem ve çocuk İsa, kuzey duvarında at üzerinde Aziz Theodoros, güney duvarında ise yine at üzerinde ejderle savaşan Aziz Georgios ve 2 azize tasviri bulunmaktadır.

ELMALI KİLİSE

Dokuz kubbeli, dört sütunlu, kapalı Yunan haçı planlı, üç apsislidir. Kilisenin vadi yönünde yapılan destek duvar sayesinde giriş esas yerine güneye alınmıştır.

Elmalı Kilise'nin ilk süslemeleri Aziz Basil ve Azize Barbara şapeli'nde olduğu gibi doğrudan duvara kırmızı boya ile yapılan haç ve geometrik motiflerdir. Kilise II. yüzyılın ortasına tarihlenmektedir.
Elmalı Kilise Göreme
Elmalı Kilise - Göreme
Sahneleri: Deesis, Doğum, Üç müneccimin tapınması, Vaftiz, Lazarus'un diriltilmesi, Başkalaşım, Kudüs'e giriş, Son akşam yemeği, lhanet, İsa Golgota yolunda, İsa çarmıhta, İsa'nın gömülmesi, İsa'nın cehenneme inişi, Kadınlar boş mezar başında, İsa'nın göğe yükselmesi ve aziz tasvirleri. Ayrıca Tevrat kaynaklı İbrahim Peygamber'in misafirperverliği ve Üç Yahudi gencin fırında yakılması sahnesi resmedilmiştir.

AZİZE BARBARA ŞAPELİ

Elmalı Kilise'nin bulunduğu kaya blokunun arkasındadır. Haç planlı, iki sütunlu, batı, kuzey ve güney haç kolları beşik tonozlu, merkezi kubbeli, doğu haç kolu ve doğudaki iki köşe mekanı kubbelidir. Bir ana, iki yan apsisi bulunmaktadır.

Motifler kırmızı boya ile doğrudan kaya üzerine uygulanmıştır. Duvarlarda ve kubbede zengin geometrik motifler, mitolojik hayvanlar ve askeri semboller resmedilmiştir. Ayrıca duvarlarda taş izlenimi veren motifler de yer almaktadır. Kilise 11. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir.' Sahneleri: Ana apsiste İsa Pantokrator; kuzey haç kolunda at üzerinde ejderle savaşan Aziz Georgios ve Aziz Theodoros; batı haç kolunda ise Azize Barbara tasviri bulunmaktadır.

YILANLI - AZİZ ONUPHRİUS KİLİSESİ

Ana mekan enlemesine dikdörtgen planlı, beşik tonozlu, güneyde mezarların bulunduğu ek mekan ise düz tavanlıdır. Apsisi sol uzun duvara oyulmuş, kilise tamamlanmadan bırakılmıştır. Girişi kuzeydendir. Kilise tonozunun her iki yanında Kapadokya'da saygın olan azizlerin tasvirleri bulunmaktadır. Kilise 11. yüzyıla tarihlenmektedir.

Sahneleri: Girişin tam karşısında sol elinde İncil tutan İsa ve yanında kilisenin banisi, tonozun doğusunda Aziz Onesimus, ejderle savaşan Aziz Georgios ve Aziz Theodoros, Gerçek Haç'ı tutan Helena ve oğlu Konstantinos; tonozun batısında çıplak, uzun saçlı ve önünde palmiye ağacı bulunan Aziz Onuphrius, yanında takdis pozisyonunda Aziz Thomas ve elinde bir kitapla Aziz Basil bulunur. M.S. I. yüzyılda Mısır çöllerinde kendilerini dine adayan, inzivaya çekilmiş, keşişler yaşamaktaydı. Aziz Paphnutius bu keşişlerin hayatını ve yaşam tarzlarını öğrenmek için M.S. 4.yüzyılda Mısır çöllerine gitti ve bu kiliseye çok sonra adı verilen Aziz Onuphrius'la karşılaştı. Aziz Paphnutius, Aziz Onuphrius'a ölürken yardım etti. Çünkü o faziletin, nefse hakimiyetin en iyi örneğiydi. Tasvirlerde Aziz Onuphrius, çıplak, uzun saçlı, iri göğüslü, önünde palmiye ağacı ile görülür.
Yılanlı Kilise Snake Churche Göreme
Yılanlı Kilise - Snake Churche - Göreme 
Kiler/Mutfak/Yemekhane : Yılanlı Kilise ile Karanlık Kilise arasında yer alan üç yapı yan yana olup, birbirleriyle bağlantılıdır. Kiler olarak kullanılan ilk mekanda erzakları depolamak için oyuklar, mutfakta ise kayaya oyulmuş 'Tandır' bulunmaktadır. En son bölümde ise yemekhane yeralır. Girişin sol tarafında 40-50 kişinin yemek yiyebileceği taştan sıra ve masa, sağ tarafında ise tabanda üzüm ezmek için bir şırahane vardır. 

KARANLIK KİLİSE

Kuzeydeki kavisli bir merdivenden kilisenin dikdörtgen, beşik tonozlu narteksine çıkılır. Narteksin güneyinde bir mezar bulunmaktadır. Kilise haç planlı, haç kolları çapraz tonozlu, merkezi kubbeli, dört sütunlu, üç apsislidir. Karanlık Kilise olarak adlandırılmasının nedeni, narteks kısmındaki küçük bir pencereden çok az ışık almasından dolayıdır Bu sebeple fresklerdeki renkler oldukça canlıdır. Kilise ve narteks İncil ve İsa konularını içeren zengin süslemelere sahiptir. Ayrıca Elmalı ve Çarıklı Kilise'de olduğu gibi Tevrat kaynaklı sahneler de resmedilmiştir. Kilise, 11.yüzyıl sonuna tarihlenmektedir.
Karanlık Kilise Göreme
Karanlık Kilise - Göreme
Sahneleri: Deesis, Müjde, Beytüllahim'e yolculuk, Doğum, Üç müneccimin tapınması, Vaftiz Lazarus'un diriltilmesi, Başkalaşım, Kudüs'e giriş, Son akşam yemeği, İhanet, İsa çarmıhta, İsa'nın cehenneme inişi Kadınlar boş mezar başında, Havarilerin takdisi ve görevlendirilmesi, İsa'nın göğe çıkışı, İbrahim peygamber'in misafirperverliği, Üç Yahudi gencin yakılması ve aziz tasvirleri.

AZİZE CATHERİNA ŞAPELİ

Karanlık Kilise ile Çarıklı Kilise arasında yer alan Azize Catherina şapeli, hem narteksi, hem de naosu serbest haç planlı, merkezi kubbeli, haç kolları beşik tonozlu ve apsisi templonludur. Narteks zemininde dokuz mezar, duvarlarında ise iki nişli mezar (arkosolium) yer alır.

Şapelin sadece naosunda (orta bölüm) figürlü dekorasyonlar vardır. Pandantifler kabartma geometrik süslemelerle bezenmiştir. Anna adındaki bani tarafından yaptırılan Azize Catherina şapeli, 11. yüzyıla tarihlenmektedir.

Sahneleri: Templonlu apsiste Deesis, altında madalyonlar içinde Kilise Babaları, (Gregorios Basil, Yohannes Chrysostomos) kuzey haç kolunun güney duvarında at üzerinde Aziz Georgios, karşısında Aziz Theodoros, Azize Catherina ve diğer aziz tasvirleri.

ÇARIKLI KİLİSE

İki sütunlu, (diğer sütunlar duvar köşelerinde paye şeklindedir.) çapraz tonozlu, üç apsisli ve dört kubbelidi İsa'nın hayatıyla ilgili konular, İbrahim Peygamber'in misafirperverliğini gösteren Tevrat sahnesi, aziz ve bani tasvirleri iyi muhafaza edilmiştir. Elmalı ve Karanlık Kilise'ye benzemekle beraber, İsa'nın çarmıha gidişi ve çarmıhtan alınışı sahneleri kilisenin farklı özelliğidir. Figürler genelde büyük ve uzundur.

İsa'nın göğe yükselişi sahnesinin altında bulunan ayak izlerinden dolayı kiliseye 'Çarıklı Kilise' adı verildiği sanılmaktadır. Kilise duvarlarındaki figürlerin ayaklarında çok güzel çarık betimlemeleri vardır Kilisenin Çarıklı adının bu betimlemelerden geldiğini söyleyenler de vardır. Kilise 11.yüzyıl sonuna tarihlenmektedir.
Çarıklı Kilise Göreme
Çarıklı Kilise - Göreme
Ana kubbenin ortasında Pantokrator İsa, madalyonlarda melek büstleri bulunmaktadır. Ayrıca ana apsiste Deesis, kuzey apsiste Meryem ve çocuk İsa, güney apsiste ise Melek Michael tasviri yer alır. 
Sahneleri.- Doğum, Üç müneccimin tapınması, Vaftiz, Lazarus'un diriltilmesi, Başkalaşım, Kudüs'e giriş, İhanet, Kadınlar boş mezar başında, İsa'nın göğe çıkışı ve aziz tasvirleri.

EL NAZAR KİLİSESİ

Göreme-Müze yolunun sağındaki vadide, yoldan yaklaşık 800 m. uzaklıkta El Nazar vadisindedir. Bir peribacası içine oyulmuş El Nazar Kilisesi, 'T' planlı, haç kolları beşik tonozludur Ana apsis haç kollarının birleştiği merkez mekana açılır. Zeminin tamamı ve apsisin bir kısmı tahrip olmuştur Son yıllarda çok başarılı bir onarım geçiren kilise yeni haliyle ziyarete açılmıştır. Sahneleri kronolojik olarak birbirini takip etmekte olan kilise 10.yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir.

Sahneleri: Müjde, Ziyaret, Doğum, Üç müneccimin tapınması, Mısır'a kaçış, İsa'nın mabede takdimi, Elizabeth'in takip edilişi, Vaftiz, Lazurus'un diriltilmesi, Başkalaşım, Kudüs'e giriş, İsa çarmıhta, İsa'nın cehenneme inişi, İsa'nın göğe çıkışı ve madalyonlar içinde aziz portreleri.
El Nazar Kilisesi Göreme
El Nazar Kilisesi - Göreme
SAKLI KİLİSE

1957 yılında bulunduğundan dolayı Saklı adı verilmiştir. El Nazar Kilisesi yakınlarındadır. Enlemesine dikdörtgen planlı, ana mekan iki sütun ve üç kemerle ikiye ayrılmıştır. Üç apsislidir. Düz tavan haçlarla ve geometrik süslemelerle dekore edilmiştir. Kiliseyi süsleyen resimler sıva üzerine değil, doğrudan ana kaya üzerine yapılmıştır. Kilisenin etrafında bulunan boyalı bez parçalarının yapılan analizler sonucunda kilisenin boyanmasında fırça yerine kullanıldığı anlaşılmıştır. Kilise, 11.yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir.

Sahneleri: Deesis, Müjde, Doğum, İsa'nın mabede takdimi, Vaftizci Yahya'nın górevlen-dirilmesi, Vaftiz, Başkalaşım, İsa çarmıhta, Meryem'in ölümü ve aziz--tasvirleri.

MERYEM ANA - KILIÇLAR KUŞLUK KİLİSESİ

Tokalı Kilisenin arkasındaki sırtta, Göreme Açık Hava Müzesi'ne yaklaşık 250 m. uzaklıkta, Kılıçlar Kilisesi'nin güneyindeki dik yamaçta yer alır. Nef, enlemesine dikdörtgen planlı, farklı genişlik ve yükseklikteki iki beşik tonozla örtülüdür. Kilise aziz figürleri ve İncil'den sahneler içermektedir.

Meryem Ana Kilisesi, II. yüzyılın birinci yarısına tarihlenmektedir. Sahneleri: Deesis, Beytüllahim'e yolculuk, Doğum, İsa çarmıhta, Meryem'in ölümü ve aziz tasvirleri.

Kılıçlar-vadisinde Göreme Açık Hava Müzesi'nin yaklaşık 600m. kuzey doğusundadır. Haç planlı, dört sütunlu, merkezi kubbeli, haç kolları beşik tonozlu, batı köşe mekanları düz tavanlı, doğu mekanları kubbeli olup üç apsislidir. Kilisenin içi oldukça zengin bir şekilde fresklerle süslenmiş olup konular İncil'den alınmıştır. Kılıçlar kilisesi, 9.yüzyıl sonlarına, 10.yüzyıl başlarına tarihlenmektedir.

Sahneleri: Peygamberlerin görünümü, Müjde, Ziyaret, Bakireliğin ispatı, Yusuf'un Meryem'i suçlaması, Doğum, Üç müneccimin tapınması, Yusuf'un rüyası, Mısır'a kaçış, İsa'nın mabede takdimi, Vaftizci Yahya'nın görevlendirilmesi, Vaftizci Yahya ile İsa'nın buluşması, Vaftiz, İsa ve Zakkeus, Kör adamın iyileştirilmesi, Kudüs'e giriş, Son akşam yemeği, Ayakların yıkanması, Havarilerin komünyonu (Kutsal ekmek ve şarapla takdis edilmesi), İhanet, İsa Hanna ve Kayafa önünde, İsa Platus önünde, Petrus'un İsa'yı inkarı İsa Golgota yolunda, İsa çarmıhta, İsa'nın çarmıhtan indirilmesi, İsa'nın gömülmesi, İsa'nın cehenneme inişi, Kadınlar boş mezar başında, Havarilerin takdisi ve görevlendirilmesi, İsa'nın göğe çıkışı, Pentakost, Meryem'in ölümü ve aziz tasvirleri.

TOKALI KİLİSE

Bölgenin bilinen en büyük kaya kilisesi olup 4 mekandan oluşur: Tek Nefli Eski Kilise, Yeni Kilise, Eski Kilise'nin altındaki Kilise, Yeni Kilise'nin kuzeyindeki Yan şapel.

10.yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Eski Kilise, bugün Yeni Kilise'nin giriş mekanıdır ve ilk haliyle tek nefli, beşik tonozlu bir yapıdır. Doğusuna Yeni Kilise'nin eklenmesi sırasında apsisi tamamen yıkılmıştır. Sahneler tonoz yüzeyine ve duvarların üst bölümüne yerleştirilmiştir. İsa'nın hayatını kapsayan konular tonozda panellere ayrılmış olup, sahneler sağ kanatta başlayıp sol kanata doğru birbirini takip etmektedir.
Tokalı Kilise Göreme
Tokalı Kilise - Göreme
ÜRGÜP KİLSELERİ

PANCARLIK KİLİSESİ:

Ürgüp-Ortahisar yolunun üzerinde Pancarlık Vadisi'ndedir. Duvar resimleri yeşil zeminli olan kilise oldukça iyi korunmuştur. Zengin İncil siklusunu içeren kilisede sahneler frizler halinde birbirini takip etmekte, frizin her iki yanında madalyonlar içinde aziz tasvirleri bulunmaktadır. Kilise, XI. yüzyılın ikinci yarısında yapılmıştır. Geçen yüzyılda freskler yeniden boyanmış olmakla beraber iyi korunmuştur. 1924 nüfus mübadelesinden önce Ortodoks Rumlar'in ziyaret ettikleri bir kilisedir.

Ürgüp çevresinde bulunan diğer kiliseler:

Mustafapaşa'da Aios Vasilios Kilisesi, Konstantin-Eleni Kilisesi, Kara Kilise,
Yeşilöz Kilisesi (Aziz Theodore);
Cemilköy'de Archangel Manastırı, Hagios Stephonos Manastırı, Saint Euphemia Kilisesi;

GÜLŞEHİR KİLİSELERİ

KARŞI KİLİSE ST JOHN CHURCH

Karşı Kilise, Vaftizci Yahya Kilisesi veya Aziz John (Saint John, Saint Jean) Kilisesi olarak ta bilinir ve Kapadokya’da bozulmadan kalmış en guzel freskolara sahip kilisedir.

Kapadokya’nın görülmeye değer kiliselerinden biri olan Karşı Kilise Nevşehir’den Gülşehir’e giderken hemen Gülşehir girişinde, sol tarafta yer almaktadır. Ana yoldan sarı tabela ile ayrılan yaklaşık 500 m’lik yol sizi önünde park yeri bulunan kilisenin yanına kadar götürecektir.

Gülşehir, Karşı Kilise Girişi (Entrance to Karşi-St John Church)

Karşı Kilise insan eliyle kayalara oyularak yapılmış bir kilisedir. Kilise, apsisinde yaralan yazıtına göre 1212 yılına tarihlenmektedir. Dışarıdan bakıldığında kilisenin sadece on yüzü görünmekte olup, yüzeydeki renk faklılıkları doğal kaya katmanlarının renginin farklı olmasından dolayıdır. Kapının üzerindeki Nicelerde herhangi bir boya izi yoktur.

Kilisenin içi iki katlidir. Eskiden iki kati birbirine bağlayan tas merdiven tahrip olmuştur, ancak günümüzde ahşaptan yapılma bir merdivenle ikinci kata çıkmak mümkündür. Kilisenin içinde sadece küçük bir pencere olması ilerideki resimlerin güneş ışınlarından korunmasını sağlamıştır.

KEŞLİK MANASTIRI

Soğanlı'da otuz civarında kesme taştan yapılmış kilise bulunmaktadır. Soğanlı Vadisi XIII. yüzyıldan beri Hıristiyan yerleşimidir. Önemli kiliseler Takkeli Kilise, Ak Kilise, Geyik Kilise, Karabaş Kilise, Canavar Kilise, St. Barbara Kilisesi'dir. Ayrıca,-Alakara Kilise ve Manastır Vadisi kiliseleri de Ürgüp'te bulunan Hıristiyan medeniyetinin izlerini bugüne taşımaktadırlar.

KAPADOKYA BÖLGESİ KİLİSELERİNDE KULLANILAN SEMBOLLER VE ANLAMI

Ercan KILIÇLI - Gazeteci
Ercan KILIÇLI - Gazeteci - Foto Muhabir
www.serbestmuhabir.com

İçinde haç bulunan ışık halesi: Hz. İsa'yi temsil eder
Balık: Hz. İsa’yı temsil eder.
Geyik: Şifa ve sağlığı sembolleriyle kullanılır. Dirilişi temsil eder.
Hurma Ağacı: Hz. İsa’nın ölümsüzlüğünü temsil eder.
Çınar Ağacı: Doğurganlık, bolluk, ve şifayı temsil eder.
Şarap: Hz. İsa’nın sembollerinden biridir.
Boğa: Gücü temsil eder.
Tavşan: Duyarlılık ve büyüyü temsil eder.
Arslan: Zafer ve kuruluşu temsil eder.
Horoz: Beyaz horoz iyi şansı, siyah horoz şeytanı temsil eder.
Tavus Kuşu: Diriliş ve hayatı temsil eder.
Güvercin: Bolluk ve barışı temsil eder, bazen de Tanrinin ruhunu temsil eder
Ciplaklik: Genellikle kotuluk ve yoldan cikmayi temsil eder
Ejder: Cehennemdeki kötülüğü temsil eder
Elinde Hac tutan insan figuru: Isa'ya bagli ve ona inanan insanlari temsil eder.


CAPPADOCIA 400 CHURCH
The itinerary of Red tour covers the main attractions of the North Cappadocia. That’s why it is also known as North Cappadocia tour. You will explore the most famous valleys (Devrent and Pasabag), visit Göreme open-air museum, Çavuşin village, Uçhisar castle and the pottery town of Avanos.

You will definitely enjoy your walk through these amazing fairy chimneys. Goreme Open-Air Museum is a UNESCO protected site with rock-cut churches and monasteries dating between the 5th and 13th centuries. There are over 400 churches in Goreme, Avanos, Urgup most of them are with beautiful frescoes whose colors still retain all their original freshness (the Apple Church, The St. Barbara Church, the Church of the Serpent, the Dark Church, etc.). Pasabag Valley has the best collection of fairy chimneys in Cappadocia. These rock formations with twin and even triple rock caps are named mushroom shaped fairy chimneys. The valley is also known as Monk's Valley due to the monks who used to take refuge here.


Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.

Merhaba!

Gezidokya Gezi Rehberimizde Yazar Olmak İster misin ?

Gezi yazılarını, görsellerini info@gezidokya.com mail adresine gönder, Misafir Gezgin Ol !

×