GÜNCEL YAZI
recent

CAPPADOX SENİ ÇAĞIRIYOR

Müzik, çağdaş sanat, gastronomi, açık hava etkinlikleri gibi farklı disiplinleri bir araya getiren programıyla Cappadox'un bu yılki teması "Dünyadan Çıkış Yolları". 18-21 Mayıs tarihlerinde Volkswagen ana sponsorluğunda Kapadokya'da gerçekleşecek Cappadox 2017 henüz var olmayan, görünür olmayan ama gelmekte olan dünyayı hayal ederek dönüştürecek kadar cesur olmaya çağırıyor.Çağdaş Sanat
Dünyadan çıkış yollarını yalnızca odalara kapatılan çocuklar bilir(1)

Cappadox’un bu yılki teması “Dünyadan Çıkış Yolları”, yazar, şair ve sanatçı Sami Baydar’ın 1990 tarihli aynı başlıklı kitabından bir alıntı. Bu temayla sergi, mutlak fiziksel kısıtlılığın, içinde bulunduğumuz olgusal gerçekliğin ötesine geçebilen, ve hatta onu dönüştürebilen hayal gücünü tetikleyen bir yönü olduğuna işaret ediyor. Eylemin yetersiz, hatta imkansız olduğu koşullarda, doğrudan sanatın açabileceği yollara ve imgesel alana atıfta bulunuyor, özgürleşmenin imkanı olarak şiirsel eylemi –anlam üretimini ve dünyayı yeniden kurmayı– öneriyor.
“Dünyadan Çıkış Yolları”, gerçekliğin dayandığı olgusallığın karşısında henüz var olmayan, görünür olmayan, ama gelmekte olan dünyayı çağırıyor.

Sergi, savaşlarla, kitlesel göçlerle, küresel çevre problemleriyle gitgide daha karmaşık hale gelen günümüzü anlamlandırmak için imgelemi açacak yeni diller, yaratıcı biçimler, alışılmışın dışında yöntemler ve pratikler önerecek. Cappadox 2017 çağdaş sanat programı Kapadokya’nın ilham verici, katmanlı coğrafyasında, şiirsel eylemin; bu eylem üzerinden “dünyayı yeniden kurmanın” yollarını araştıracak. Sanatçılar yeni önerilerle, örneğin, yeryüzündeki diğer türlerle eşitlikçi yoldaşlığın imkânlarını düşünen ya da göç edilebilecek yeni bir gezegeni hayal eden farklı projelerle, dünyadan çıkışın kendilerine özgü yollarını araştıracaklar, izleyicilerle paylaşacaklar.

“Dünyadan Çıkış Yolları” kaçış stratejilerine atıfta bulunmuyor; aksine hepimizi imgelem kadar cesur olmaya davet ediyor.

Cappadox 2017’in çağdaş sanat programı 16 uluslararası sanatçının katılımı ve farklı işbirlikleriyle, 18 Mayıs - 11 Haziran, 2017 tarihleri arasında Uçhisar, Keyişdere (Göreme), Avanos ve İbrahimpaşa’da gerçekleşecek.

Alper Aydın, Annika Eriksson, Deniz Gül, Erdağ Aksel, Chapuisat Kardeşler, Guillaume Bijl, Halil Altındere, Héctor Zamora, İris Ergül, Karin Sander, Lara Favaretto, Mehmet Ali Uysal, Nermin Er, Serkan Taycan, Yasemin Özcan ve Yaşam Şaşmazer’in Cappadox’a özel ürettikleri, mekâna özgü ve bağlama duyarlı yeni işleri 18 Mayıs – 11 Haziran 2017 tarihleri arasında Avanos, Keyişdere (Göreme), Uçhisar ve İbrahimpaşa’da, Cappadox’un çağdaş sanat programı mekânlarında görülebilecek.

Bunların yanı sıra programda, Kapadokya’daki kişisel / sivil arşivleri araştıran bir arşiv sergisi, film gösterimleri, alternatif yürüyüşler / geziler, ve ayrıca, konuşma ve paneller yer alacak.

KÜRATÖRLER

Fulya Erdemci

Küratör ve yazar Fulya Erdemci çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor. Erdemci 2013’te 13. İstanbul Bienali ile 2011’de Venedik Bienali 54. Uluslararası Sanat Sergisi’nde Türkiye Pavyonu’nun küratörlüğünü üstlendi. Haziran 2008 – Eylül 2012 arasında Amsterdam’daki SKOR Sanat ve Kamusal Alan Vakfı’nın direktörlüğünü yürüten Erdemci, İstanbul Bienali’nin ilk direktörlerindendir. (1994-2000)

İstanbul’da Proje 4L’nin direktörlüğünü yaptı (2003-2004) ve İstanbul Modern’de süreli sergi küratörü olarak çalıştı (2004-2005). 2002 yılında 25. Sao Paulo Bienali’nin “İstanbul” bölümünün küratörlüğünü üstlendi ve 2007’de 2. Moskova Çağdaş Sanat Bienali küratör ekibinde yer aldı. Fulya Erdemci, 2002 yılında Türkiye’de yayalar için kamusal alanda gerçekleştirilen ilk sergi olan “İstanbbul Yaya Sergileri” ni başlattı ve 2005 yılında serginin ikincisini Emre Baykal’ın eş küratörlüğü ile gerçekleştirdi. Erdemci 2008’de Christchurch, Yeni Zelanda’da, 5. SCAPE Kamusal Alanda Sanat Bienali’nin küratörlüğünü Danae Mossman ile birlikte yürüttü. Erdemci aynı zamanda birçok uluslararası etkinliğin danışma ve seçiçi kurullarında görev aldı. Yakın zamanda üstlendiği görevler arasında MAXXI – 21. Yüzyıl Sanatları Ulusal Müzesi, Roma, 2014; SAHA Derneği, 2012-2013; Çin’in Public Art ve ABD’nin Public Art Review dergileri tarafından takdim edilen “Kamusal Sanat Uluslararası Mükemmellik Ödülü”, Şanghay, Mayıs 2012; Uluslararası Kahire Bienali, Kahire, 2011; De Appel Sanat Merkezi Küratöryal Programı, Amsterdam, 2009-2011. Erdemci, Bilkent Üniversitesi (1994-1995), Marmara Üniversitesi (1999-2000) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı’nda (2001-2007) öğretim görevliliği yaptı.

Kevser Güler (Yardımcı Küratör)

Kevser Güler,Boğaziçi ve Galatasaray Üniversitelerinde mühendislik ve felsefe eğitimi aldı. 2007-2014 yılları arasında İstanbul Bienali’nde çalıştı. Küratörlüğünü Fulya Erdemci’nin üstlendiği 13. İstanbul Bienali’nde sergi yöneticiliği ve küratöryel asistanlık yaptı. 13. İstanbul Bienali giriş sergisi olarak Tanas, Berlin’de Fulya Erdemci ve Bige Orer küratörlüğünde gerçekleştirilen ‘’Agorafobi’’(Mayıs,2013) sergisinde Asistan Küratör olarak görev aldı. Online Bienal(Temmuz,2014) kapsamında Fulya Erdemci’nin küratörlüğünü yaptığı seçki için küratöryel asistan olarak çalıştı. Independent Curators küratörlüğünü yaptığı seçki için küratöryel asistan olarak çalıştı. Independent Curators International(Inhotim,Brezilya,2012), Salzburg Yaz Akademisi(Salzburg, Avusturya,2014) ve Gwangju Bienali(Gwangju,Guney Kore,2014) tarafından düzenlenmiş küratöryel atölyelere katıldı. Ekim 2014’ten bu yana, Vehbi Koç Vakfı Güncel Sanat Müzesi için araştırmacı olarak görev yapıyor. Güler, güncel sanatın felsefe ve eleştirel teori ile diyaloğuna odaklanan çalışmalar yapmakta.

Ilgın Deniz Akseloğlu (Asistan Küratör)

Ilgın Deniz Akseloğlu (1988) Galatasaray ve Sorbonne üniversitelerinde aldığı felsefe eğitiminden sonra içlerinde Masumiyet Müzesi, Dirimart ve İstanbul Bienali de bulunan çeşitli sanat ve kültür kurumlarında görev aldı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli fotoğraf projelerinde editör ve yazar olarak çalıştı. Kasım 2014’ten beri Amerikan Hastanesi Operation Room Sanat Galerisi’nin program direktörlüğünü yürütmektedir. Kültür Yönetimi alanında yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.

ARAŞTIRMA DANIŞMANLARI

Atıl Ulaş Cüce

Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olan Atıl Ulaş Cüce, üniversite yıllarında başladığı dağcılık çalışmaları ile doğa ve kültür rehberliğine 20 yıldır devam etmektedir. Göreme’de bulunan Middle Earth Travel seyahat acentası kurucularındandır. Anadolu’nun hem jeolojik hem de siyasi ve kültürel tarihi ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.

Emin Naci Akkuyu

Emin Naci Akkuyu, Robert Kolej ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Kapadokya’da profesyonel Japonca ve İngilizce rehberi olarak çalışmakta olan Akkuyu, Kapadokya’da sanat, mimari ve tarih üzerine araştırmalar yapmaktadır.

İkizler Çömlek Atölyesi

İkizler Çömlek Atölyesi, Levent ve Mehmet Düzgün tarafından, 1998 yılında Avanos’ta kuruldu. Levent ve Mehmet Düzgün, atölyelerinde tasarımları kendilerine ait özgün seramik ürünler üretiyor. Son 6-7 yıldır odunlu fırınlarda yüksek dereceli seramikler ve doğal kül sırları konusunda araştırma ve deneysel çalışmalar yapıyorlar.

Mükremin Tokmak

Mükremin Tokmak 1963 yılında Avanos’ta doğdu. Gençliğinden bu yana özgürlük ve demokrasi mücadeleleri içinde yer aldı. Kapadokya bölgesinde tarih ve arkeoloji ile ilgili araştırmalar yapar. Bölgenin kültürel mirasının hafızasını oluşturmak ve bu mirası korumak adına, sözlü tarih, fotoğraf ve belge arşivleriyle Kapadokya üzerine envanter çalışmaları gerçekleştirmektedir. Evinin bir kısmını bu araştırmalarını, kişisel arşiv ve koleksiyonunu paylaştığı bir özel müzeye dönüştürmüştür.

(1) Sami Baydar, Dünyadan Çıkış Yolları, Cumartesi Yayınları, Istanbul, 1990. s. 84 (Aynı zamanda, Sami Baydar, Sese Gelen Sevgili - Toplu Öyküler, Yapı Kredi Yayınları, Istanbul, 2015, s. 66)

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.

Merhaba!

Gezidokya Gezi Rehberimizde Yazar Olmak İster misin ?

Gezi yazılarını, görsellerini info@gezidokya.com mail adresine gönder, Misafir Gezgin Ol !

×