GÜNCEL YAZI
recent

Ortodoksluğun Kurucusu Kapadokyalı Azizler

Bu hafta sizlere Hristiyanlık inancının Ortodoks mezhebinin üç kurucusu Kayserili Basileos, Nevşehirli Gregorius ve Nazianzoslu Gregorius'tan bahsetmek istiyoruz.
Nevşehirli Gregorius
Aziz Gregorius Teologos, Hıristiyan dünyasının önemli azizlerinden. Üstelik Nazianzos’da doğmuş bir Kapadokyalıydı. Nazianzos da neresi diye sormakta haklısınız. Aslında bildik bir yer; Aksaray Güzelyurt’a yaklaşık 30 km kadar uzaklıkta, eski adı Nenezi olan bir köy. Köyde bulunan Bekar Sultan Türbesi’nden dolayı günümüzdeki adı Bekarlar Köyü. Burası Roma İmparatoru Romen Diogenes döneminde (1067-1071) metropolis derecesine yükseltilmiş önemli bir yerleşim yeriydi. Aynı dönemde Karballa (Güzelyurt), bu metropolise bağlı bir köydü. Genel görüş, Aziz Gregorius Teologos’un Karballa Köyü’nün 7 km kadar dışında Arianzos adı verilen küçük bir aile çiftliğinde dünyaya geldiği doğrultusunda. Bu çiftlik büyük bir olasılıkla bugün Sivrihisar Köyü’nde Kızıl Kilise’nin bulunduğu alandaydı. Kilisenin kuzeybatısında 150 m kadar ileride bulunan, bölge halkının ‘papaz evi’ olarak adlandırdığı ve bugün büyük oranda toprak altında bulunan yapı kalıntısı, belki bu azizin yaşadığı ev olabilir. Kilisenin restorasyonu için ağustos 2007’de bu ‘ev’de yapılan araştırma ve sondaj çalışmalarında geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait iki yağ kandili bulunması bu yaklaşımı güçlendiriyor. Daha net bilgi için arkeolojik kazı yapılması gerekiyor.
Aziz Gregorius Teologos, Kapadokya’da yetişmiş Hıristiyanlık dünyasının 3 büyük azizinden biri. Bu azizler Ortodoks mezhebinin kurucuları olarak kabul edilen Kayserili Basileos, Nevşehirli Gregorius ve Nazianzoslu Gregorius’dur. Nazianzoslu Gregorius 329’da doğmuştur. Aynı adı taşıyan babasının bu bölgede piskoposluk yaptığı bilinmektedir. Nazianzoslu Gregorius önce okumak için Kayseri’ye gitmiş, bu yolculuğu Filistin, İskenderiye ve Atina izlemiştir. Kayseri’de bulunduğu sıralarda yakın arkadaşı Basileos’un, onun fikirlerinin gelişimine katkısı büyüktür. Gregorius 360’da Kapadokya’ya dönmüş ve rahiplik yapmaya başlamıştır. 379’da davet üzerine gittiği İstanbul’da verdiği vaazlarla dikkatleri üzerine toplamış, burada kendisine Teologos (din bilgini) sıfatı verilmiştir. 
Teodosius’un 379-395 yılları arasında Bizans tahtına geçmesini takiben Ortodoksluk hızla yayılmaya başlamış, bu dönemde Gregorius, Konstantinopolis (İstanbul) Piskoposluğu’na getirilmiştir. Hızlı yükselişinin muhalif çevrelerde yarattığı olumsuzluklar sonrası görevini bırakmak zorunda kalmış, ardından Kapadokya’ya geri dönerek Güzelyurt Kızıl Kilise çevresindeki aile arazisi olan Arianzos çiftliğinde bir tür inzivaya çekilerek edebi eserlerini ve şiirlerini oluşturmaya başlamıştır. 390’da öldüğünü bildiğimiz bu aziz söylenene göre Kızıl Kilise’nin içine gömülmüştür. Kilisenin sağ bölümündeki çıkıntı kısmın azizin mezar yeri olduğu söylenmektedir. Mezarı sonraki dönemlerde soyguncular tarafından yok edilmiştir.

Kaynak: http://www.cappadociaexplorer.com/detay.php?id=114&cid=47

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.

Merhaba!

Gezidokya Gezi Rehberimizde Yazar Olmak İster misin ?

Gezi yazılarını, görsellerini info@gezidokya.com mail adresine gönder, Misafir Gezgin Ol !

×